In september 1967 kreeg ik een brief van de nieuwe studentenrabbijn, dat hij graag kennis wilde maken.[1] Vreemd. Drie jaar eerder had ik een poging gedaan om naar Israël te emigreren, dat mislukte omdat ik me in het Joodse land niet thuis voelde, dus had ik in gedachten mijn lidmaatschap van het bijbehorende volk opgezegd, en nu dit.

Om van de rabbijn af te komen stelde ik voor samen Job te lezen. Een paar jaar eerder had ik op het Waterlooplein een oude Statenbijbel gekocht. Het verhaal van Job, een door en door fatsoenlijke man die door de duivel in opdracht van God kapot werd getreiterd, leek me geschikt om een rabbijn mee op zijn nummer te zetten. Het liep anders. Binnen een half uur begon de rabbijn over engelen en dat mijn studentenkamer er misschien vol mee was. Dat werd me te gek; ik zag af van verdere discussie en zei hem vaarwel.

Mijn opzegging van het lidmaatschap van het Joodse volk verliep minder vlot. Jodendom is als Hotel California:[2]
You can check out any time you like
But you can never leave
Na tientallen jaren kwam ik terug bij mijn joodse wortels en recent las ik opnieuw Job, met oude vrienden, in het Hebreeuws.[3] We waren er zestien maanden mee bezig. Waarom steekt een rationele biochemicus zoveel tijd in zo’n drieduizend jaar oude moraliteit?[4] Daarvoor moet ik eerst de plot uitleggen.

Hoofdstuk 1: God vergadert met zijn engelen. Satan komt binnen, God vertelt over Job die zo godvrezend is maar Satan vindt dat geen kunst, met tien kerngezonde kinderen en drieduizend kamelen; hij wedt dat als het Job slecht gaat hij God zal vervloeken. God zegt ‘ga je gang’, en in hoofdstuk 2 is Job overdekt met abcessen, zijn kinderen zijn dood en al zijn bezit gestolen. Zijn vrouw zegt: ‘vervloek God en sterf’, maar dat weigert hij. Hij eist zijn ‘day in court’, hij wil weten waar hij deze straf aan heeft verdiend. Gerechtigheid wil hij. Dat is tegen het zere been van zijn vrienden die betogen dat God rechtvaardig is, het goede beloont en het kwade straft en dat Job het er wel naar gemaakt zal hebben. Job ontkent, langdurige discussies, prachtige poëzie.

En dan na 37 hoofdstukken de ontknoping: de stem van God uit de stormwind die Job uitnodigt voor een kleine tour van Zijn heelal. De monsterlijke watermassa’s van de oceanen, het zingen van de ochtendsterren, hoe de gazellen baren en de ravenjongen hongeren, de onpeilbare paradoxen van wreedheid, liefde, leven en dood. Job realiseert zich dat zijn probleempjes stofjes zijn in een onbegrijpelijke realiteit en trekt zijn klacht in. Indirect krijgt hij toch zijn rechtvaardiging, want zijn vrienden krijgen van God op hun kop vanwege hun schijnheilige vroomheid. Job, die door alles heen vast hield aan de feiten, mag nu een goed woordje voor ze doen. En dan volgt een happy ending met tien nieuwe kinderen en heel veel kamelen en goud.

Job is het vreemdste van de vierentwintig boeken van de Joodse bijbel.[5] Het is onduidelijk wie Job is, hij heeft geen verleden. Er wordt alleen verteld dat hij woont in Oets, ergens richting Jordanië/Irak. Dat kan kloppen, want het verhaal is in rudimentaire vorm al aangetroffen in een Mesopotamische tekst van tweeduizend jaar voor Christus.[6] Mesopotamië is nu IS-territorium. Daar ontstond ook het verhaal van Gilgamesj, de koning van Oeroek, die zich afmartelde met de vraag waarom hij ooit moest sterven. Hij ging op wereldreis, herbeleefde de zondvloed en kwam terug met een antwoord dat geen antwoord was en toch weer wel.[7] De oudste versie van Gilgamesj is van 2700 jaar voor Christus; de meeste vragen waarover wij ‘s nachts liggen te woelen zijn toen al gesteld.

En Job? Nog vreemder dan zijn herkomst uit het luchtledige is het feit dat de schriftgeleerden het boek hebben opgenomen in de officiële Joodse bijbel. Weliswaar vervloekt Job God nooit letterlijk, maar zijn omschrijving van het opperwezen komt dicht in de buurt van een hemelse Assad die doodt naar hem goeddunkt.[8] Wat zou ik graag de notulen zien van de vergadering waarin over de canonisering van Job werd beslist. De kans dat die opduiken is klein, alleen al gezien de manier waarop in het Midden-Oosten inclusief de Tempelberg nu de resten uit het verleden worden verwoest.[9] Ik vermoed dat de aangrijpende poëzie van Job een rol speelde in het besluit; de beschrijvingen van de dauwdruppel in de woestijn, de zon aan de horizon, de poorten van de dood. De stem uit de stormwind gaf denk ik de doorslag. Ik hoef geen man met baard die het goede beloont en het kwade straft, maar ik vind ook geen bevrediging in hoe de moleculaire biologie de mens beschrijft: als een blinde kopieermachine die na zeventig jaar bij het schroot kan. De grootsheid en absurditeit van het Al volgens Job is mij liever; die helpt mij de zinloosheid van het bestaan te aanvaarden.

Als u dezelfde vragen hebt als Job, lees hem dan. Die engelen hoeft u niet serieus te nemen, ik ben geen rabbijn.


[1] Brief van studentenrabbijn S.H. d.d. 16 oktober 1967. Archief MBK.

[2] Hotel California is de titelsong van het gelijknamige album van de Eagles uit 1976. Het nummer eindigt met de geciteerde zin. Zie verder https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_California_%28Eagles_album%29 

[3] Daarbij gebruikte ik de volgende commentaren:

- Marvin H. Pope. Job (The Anchor Bible, Vol. 15). Doubleday, 1982. Een wetenschappelijke, a-religieuze vertaling en toelichting.

- Robert Alter. The Wisdom Books: Job, Proverbs, and Ecclesiastes: A Translation with Commentary. Norton & Co, 2010. Een meeslepende, gedurfde vertaling met commentaar van een kenner.

[4] Pope en Alter dateren Job ergens tussen 1500 en 500 voor Christus; Pope kiest uiteindelijk voor de 7e en Alter voor de 5e of 6e eeuw voor Christus maar beiden benadrukken het gebrek aan zekerheid hierover.

[5] De Joodse bijbel wordt in het Hebreeuws aangeduid als ‘Tenach’, de afkorting van 'Torah, Profeten en Geschriften'. De Nederlandse vertaling hiervan staat bekend als het Oude Testament. Het Oude Testament vormt het eerste driekwart, en het Nieuwe Testament het laatste kwart, van de Christelijke bijbel.

[6] Pope (zie boven, voetnoot 3) citeert hieruit uitgebreid in zijn Introduction, in de sectie over Parallel Literature. Zijn bron is Samuel Noah Kramer, History Begins at Sumer: Thirty-Nine Firsts in Man's Recorded History. Ch 15, “Suffering and Submission: The First ‘Job’”. Anchor Books ed. / University of Pennsylvania Press, 1959.

[7] Het Gilgamesj-epos. Vertaler: Theo De Feyter. Ambo Klassiek, 2002. Gilgamesj ontmoet aan het einde van zijn tocht Oetnapisjtim, die de Vloed overleefde door een Ark te bouwen. Daarna werden hij en zijn vrouw onsterfelijk gemaakt. Oetnapisjtim weet Gilgamesj te verzoenen met de dood.

[8] Voor Jobs harde taal tegen God zie Job 9:15-24, 10:15-19, 16:11-21, 24:12, 30:18-25. De hemelse Getuige uit 16:19 et passim wordt volgens zowel Pope als Alter (zie boven, voetnoot 3) door Job aangeroepen om voor hem te pleiten tegenover de onrechtvaardige God.

[9] Voor de verwoesting van archeologische schatten in Irak door IS, zie: www.nationalgeographic.nl/artikel/waarom-vernielt-is-de-archeologische-schatten-van-irak

De Tempelberg (Hebreeuws: Har ha-Bayit, Arabisch: Haram al-Sharif) wordt beheerd door de Jerusalem Islamic Waqf onder leiding van de Groot-Moefti, die wordt benoemd door de Palestijnse Autoriteit. De Waqf is er herhaaldelijk van beschuldigd archeologisch materiaal op de Tempelberg te hebben beschadigd en verwijderd. Zie:

Kristin M. Romey. ‘Jerusalem's Temple Mount Flap.’ Archaeology, a publication of the Archaeological Institute of America, volume 53 Number 2, March/April 2000 http://archive.archaeology.org/0003/newsbriefs/flap.html

Wikipedia: Excavations at the Temple Mount https://en.wikipedia.org/wiki/Excavations_at_the_Temple_Mount

Wikipedia: Temple Mount Sifting Project https://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount_Sifting_Project

Ilan Ben Zion. Temple Mount archaeological project yields treasure, unearths conflict. The Times of Israel June 6, 2014. www.timesofisrael.com/temple-mount-project-yields-treasure-but-unearths-conflict/

Destruction of Antiquities in the Salomon's Stables Structure, Jerusalem www.youtube.com/watch?v=xb2FZibsdHA

www.haaretz.com/news/waqf-temple-mount-excavation-raises-archaeologists-protests-1.225330

Temple Mount Dirt Uncovers First Temple Artifacts www.haaretz.com/print-edition/news/temple-mount-dirt-uncovers-first-temple-artifacts-1.202828

Temple Mount relics saved from garbage www.echad.info/sifting/media/jpost14-4-05.html

The Committee for the Prevention of Destruction of Antiquities on the Temple Mount http://templemountdestruction.com/e/Home/tabid/160/Default.aspx