alt
play / pauze / stop
{play}images/stories/mp3/2009-08-10-BNR-Moet-borstvoeding.mp3{/play}
 
Voor arme moeders in de tropen is het zeker aan te raden om borstvoeding te geven. Flesjes worden vaak aangemaakt met vuil, besmet water, en dat is voor de baby levensgevaarlijk.
 
Maar hoe zit dat in Nederland? Bij ons is schoon water geen probleem. Ook bij ons zijn borstgevoede kinderen beter af. Ze krijgen wat minder infecties, met name diarree, oorontsteking en longontsteking komen minder voor bij kinderen die moedermelk krijgen.[1] [2] Aan borstvoeding worden nog allerlei andere gunstige effecten toegeschreven, maar een hoop daarvan zijn niet echt bewezen.[3] Bijvoorbeeld het effect van moedermelk op de intelligentie van het kind. Er wordt vaak gezegd dat borstvoeding goed is voor de groei van de hersenen en dat baby’s er slimmer van worden. Maar dat lijkt alleen maar zo. Intelligente, gestudeerde moeders geven namelijk meestal borstvoeding en minder intelligente, laag opgeleide moeders geven vaker een flesje.[4] En die hoog opgeleide moeders krijgen gemiddeld slimmere kinderen niet vanwege de moedermelk maar omdat intelligentie voor een flink deel erfelijk is.[5] Dat heeft dus niets te maken met borst of fles.
 
Dat wat betreft de baby. Is borstvoeding geven ook beter voor de gezondheid van de moeder? Ook daar is het antwoord ja. Met name verkleint borstvoeden enigszins je risico om later borstkanker te krijgen. Vrouwen die langdurig borstvoeding hebben gegeven blijken daar een iets kleinere kans op te hebben. [6] Maar veel andere gunstige effecten zijn niet goed bewezen. [7] Borstvoeden helpt bijvoorbeeld niet om sneller op je oude gewicht terug te komen.
 
Wat moet je nu doen, borst of fles? Ik zou zeggen: probeer je kind de eerste 4 tot 6 maanden zelf te voeden.[8] Maar als het niet gaat voel je dan niet schuldig. Zo erg is een flesje echt niet.


[1] Voor een degelijke meta-analyse zie: Ip S. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2007

[2] Bij te vroeg geboren baby’s verkleint moedermelk ook de kans dat ze necrotiserende enterocolitis krijgen.(Quigley MA, Henderson G, Anthony MY, McGuire W. Formula milk versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2007) Dat is een gevaarlijke darmziekte die relatief veel voorkomt bij te vroeg geboren baby’s.(Uauy RD, Fanaroff AA, Korones SB, Phillips EA, Phillips JB, Wright LL. Necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants: biodemographic and clinical correlates. National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. J Pediatr. 1991. Zij vonden een incidentie van 10%, maar dat is 30 jaar geleden, en bovendien waren het erg kleine babytjes. Anderen rapporteren dat ongeveer 5% van de prematuren NEC krijgt.) Of de melk van de eigen moeder komt of van een donormoeder maakt niet uit.

[3] Vermeend gunstig effect op de bloeddruk lijkt te berusten op publicatiebias: Owen CG, Whincup PH, Gilg JA, Cook DG. Effect of breast feeding in infancy on  blood pressure in later life: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003

[4] A. M. W. Bulk-Bunschoten;  S. Van Bodegom;  J. D. Reerink;  P C M Pasker-de Jong; C. J. De Groot. Reluctance to continue breastfeeding in The Netherlands  Acta Paediatrica  2001

[5] Der G, Batty GD, Deary IJ. Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis. BMJ. 2006

[6] World Cancer Research Fund. Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. 2007, p 241.

Andere gunstige effecten zijn minder goed bewezen. Zo werd er gedacht dat borstvoeden beschermt tegen de Baby Blues, dus tegen de depressie die nogal wat jonge moeders krijgen. Maar vermoedelijk werkt het precies omgekeerd: omdat de moeder depressief is heeft ze geen fut om te borstvoeden. Zie ref 1.

[7] Het is ook de vraag of borstvoeding leidt tot een betere hechting tussen moeder en kind. Misschien zijn daarvoor andere dingen belangrijker. Het gaat hier om subtiele effecten die wetenschappelijk lastig te meten zijn. Misschien kun je maar beter op je eigen gevoel vertrouwen. Zie: Britton JR, Britton HL, Gronwaldt V. Breastfeeding, sensitivity, and attachment. Pediatrics. 2006.

[8] Geef je baby wel extra vitamine K en vitamine D, want daarvan bevat moedermelk te weinig.