alt
play / pauze / stop
{play}images/stories/mp3/2009-04-27-BNR-Melk-en-slijmvorming.MP3{/play}
 
Wereldwijd denken miljoenen mensen dat melk drinken slijmvorming veroorzaakt.[1][2]In Australie
gelooft ongeveer 30% van de mensen het. Bij de ouders in de wachtkamer van een kinderarts in Amerika was
de helft ervan overtuigd dat melk slijmvorming bevorderde. Om die reden gaven ze hun kind geen melk als het
ziek was. Ook in Nederland speelt deze kwestie want ik krijg er regelmatig vragen over. Na het drinken van
melk of yogurt voelt het bij deze mensen alsof er slijm vastzit in hun keel of hun luchtpijp. Degenen die daar
last van hebben hebben vaak óók last van hooikoorts of astma.[3]
 
Is het objectief aantoonbaar of melk leidt tot meer slijm, of taaier slijm? Dat is onderzocht in Australie. Daar
werden 125 vrijwilligers in twee groepen verdeeld; de ene helft kreeg melk en de andere helft kreeg een
sojadrank die bestond uit water, soja-eiwit en plantaardige olie. Aan de melk en de sojadrank werd allebei
cacao toegevoegd en munt, zodat ze er hetzelfde uitzagen en hetzelfde smaakten. 
 
Een aantal mensen kreeg na het drinken van  deze dranken last van meer slijm, maar in de melkgroep kwam dat
even vaak voor als in de sojagroep.[4]Dat wijst dus niet op een effect van melk. 
 
In een andere studie lieten 51 mensen zich vrijwillig besmetten met verkoudheidsvirus en
vervolgens werd gemeten hoeveel snot ze produceerden.[5]Dat varieerde flink, maar het maakte geen
verschil hoeveel melk iemand dronk.
 
Ook bij kinderen met astma is veel onderzoek gedaan naar het effect van melk. Melk had daarbij op de
ademhalingscapaciteit het zelfde effect als een sojadrank. [4], [6]Een heel enkele keer werd een kind
gevonden dat van koemelk een astma-aanval kreeg, maar dat was een uitzondering.
 
Het idee dat melk slijm vormt is dus niet objectief aantoonbaar, en in de meeste gevallen zal het suggestie zijn.
 
 

[1]Lee C, Dozor AJ. Do you believe milk makes mucus?. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004. Van 330 ouders
in de wachtkamer van een kinderlongarts in Valhalla NY geloofden 193 dat melk mucus veroorzaakt.
[2]Arney WK, Pinnock CB. The milk mucus belief: sensations associated with the belief and characteristics
of believers. Appetite. 1993
[3]Arney WK, Pinnock CB. The milk mucus belief: sensations associated with the belief and characteristics
of believers. Appetite. 1993
[4]Wüthrich B, Schmid A, Walther B, Sieber R. Milk consumption does not lead to mucus production or
occurrence of asthma. J Am Coll Nutr. 2005
[5]Pinnock CB, Graham NM, Mylvaganam A, Douglas RM. Relationship between milk intake and mucus
 production in adult volunteers challenged with rhinovirus-2. Am  Rev Respir Dis. 1990
[6]Nguyen MT. Effect of cow milk on pulmonary function in atopic asthmatic patients. Ann Allergy Asthma
Immunol. 1997. Tevens overzicht van andere studies.