Een wetenschapper verdient in Nederland een schappelijk salaris, maar rijk wordt hij niet.
“Voedingswetenschappers beweren iedere keer iets anders”. Die klacht hoor ik vaak.

Schoppen tegen de wetenschap

NRC Column, 4 April 2009
Ik kom wel eens op biologisch-dynamische boerderijen. Ik vind daar iets terug waarvan ik niet eens wist dat ik het kwijt was.

Het biologische menu