In mijn column “De claims op het slagveld” (NRC-Handelsblad, 13 juni 2009) schreef ik dat het merendeel van de door Unilever bij de EU ingediende gezondheidsclaims sneuvelde.
Dat was wat kort door de bocht.
 
Unilever had — voor zover mij bekend — vier claims ingediend. Daarvan werd er één in essentie goedgekeurd (over plantensterol) en één afgekeurd (over thee en alertheid).
 
De derde claim luidde: “Regular consumption of essential fatty acids is important for proper growth and development of children.” Het oordeel van EFSA hierover[i] leek mij negatief, maar het bevatte geen expliciete afwijzing. “Sneuvelen” ging dus te ver.
 
De vierde claim was: “Blue Band Idee! bevat belangrijke voedingsstoffen voor de hersenen”.[ii] Unilever deelde mij mee dat deze claim alsnog als zogenaamde ‘artikel 13 claim” zal worden beoordeeld. Ook deze claim is dus (nog) niet gesneuveld.
 
Commentaar
 
De claim over “essential fatty acids” suggereert dat margarine een tekort aan essentiële vetzuren bij kinderen kan voorkomen. Dat is niet zo; kinderen hebben daar nooit tekort aan.1 Margarine is wel goed vanwege de vitamine D, en het vet uit margarine is goed voor het cholesterol en het hart. Als de claim wordt goedgekeurd is het om de verkeerde reden.
 
De Blue Band Idee claim zal, denk ik,  worden afgekeurd. De suggestie dat Blue Band Idee bijdraagt aan het goed functioneren van de hersenen is wetenschappelijk niet onderbouwd, en EFSA heeft eerdere claims in deze richting al afgewezen.[iii]
 
Ik houd u op de hoogte.[i]EFSA Journal (2008) 783, 1-9. ALA and LA and growth and development of children  Scientific substantiation of a health claim related to a-linolenic acid and  linoleic acid and growth and development of children pursuant to Article 14  1 of Regulation (EC) No 1924/2006   Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies  (Question No EFSA-Q-2008-079)   Adopted on 11 July 2008 www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/nda_op_ej783_art14_0007_ala_la_growth_development_en.pdf?ssbinary=true

[ii] E-mail van Unilever media relations, 22 juni 2009

[iii] Bijvoorbeeld: The EFSA Journal (2008) 901, 1-8. Eye q baby® and central nervous system development  Scientific substantiation of a health claim related to Eye q baby® and central  nervous system development pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No  1 1924/2006   Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies  (Question No EFSA-Q-2008-119)   Adopted on 4 December 2008. www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/nda_op_ej901_art14_0039a_eye_q_baby_cns_development_en,0.pdf?ssbinary=true