play / pauze / stop
{play}images/stories/mp3/2011-09-05_Geen_antibiotica_voor_de_zwijnen.mp3{/play}   
 
De Gezondheidsraad heeft een rapport uitgebracht over antibiotica bij beesten. Van dat rapport word ik opstandig. U kent het probleem. Mensen worden ziek door resistente bacteriën, en sommige daarvan komen uit de vleesindustrie. Ik bedoel niet uit de knakworstfabrieken, maar uit de stallen waar veevoer wordt omgezet in varken, kip en koe. Dat voer komt voor een groot deel uit landen als Brazilië en Thailand en gaat via de haven van Rotterdam naar de fokkers. Die verbruiken per jaar 20 miljard kilo voer plus 600 000 kg antibiotica en dat levert 2 miljard kilo vlees op. [1] [2] Bijna een pond per Nederlander per dag. Een flink deel gaat per vrachtwagen de A1 of de A12 af naar het buitenland. Grote handel dus.

Bij die massale vleesproductie worden veel dieren ziek en dus gebruiken wij veel antibiotica, de meeste van heel Europa.[3] De overheid probeert dat terug te dringen, maar de branche weet daar altijd weer omheen te manoeuvreren. Ik word dan ook gewoon boos als ik in het rapport lees: “De commissie zou ook het gebruik van colistine […] willen stoppen, maar realiseert zich dat dit tot grote problemen bij de behandeling van dieren zou kunnen leiden […]. De commissie ziet daarom […] meer in een beperkende maatregel voor de langere termijn” Laat die koe dood gaan! Colistine is voor zieke mensen die op geen andere manier te genezen zijn.

Natuurlijk moet de Gezondheidsraad zich voorzichtig uitdrukken. Als ze de ministers tegen zich in het harnas jagen verdwijnt het rapport in een la. En minister van Landbouw en Economie Verhagen zal met dit rapport niet blij zijn. Maar ik vind het tijd voor hardere maatregelen. Geen onmisbare antibiotica meer voor koeien en kippen, en forse straffen voor overtreders. We zullen daar voor moeten bloeden. Onze inkomsten als land gaan omlaag, en de veefokkers moeten fatsoenlijk worden uitgekocht. Dat betekent meer belasting en minder welvaart. Maar wat heb je aan nog aan een vakantie extra, of een plasma TV, als één van je dierbaren niet te genezen is?[1] Antibioticagebruik: figuur 3.2 in N. Bondt. Antibioticagebruik op melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven in Nederland. Gebruik in 2007 in vergelijking met voorgaande jaren. Rapport 2009-015. LEI Wageningen UR, Den Haag.  

[2] In 2007 21,6 miljard kilo veevoer; zie tabel 4 in Vellinga T. Milieueffecten van diervoeders. Wageningen UR, Animal Sciences Group. Januari 2009.
Vleesproductie als geslacht gewicht was in 2010 (x 1000 kg): Runderen, 388 610; Varkens, 1 288 274; Schapen, 13 165; Kippen, 781 454; Totaal, 2 471 503. CBS: Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort. Dit is dus exclusief levende export.

[3] Grave K. Comparison of the sales of veterinary antibacterial agents between 10 European countries. J Antimicrob Chemother 2010