play / pauze / stop
{play}images/stories/mp3/2011-04-11-Ritueel-slachten.mp3{/play}  
 
Woensdag stemt de Tweede Kamer over onverdoofd slachten. Ik heb daar gemengde gevoelens over. Onverdoofd slachten is grotendeels halal slachten, voor moslims. Vandaar dat de PVV ertegen is. Maar veel moslimgeleerden vinden verdoven voor het slachten niet zo’n probleem. In Nieuw Zeeland doen ze dat al jaren en dat vlees wordt zelfs verkocht aan Saoedie-Arabië. Ik verwacht dus dat de Nederlandse moslims er wel mee kunnen leven als hun slachtbeesten voortaan verdoofd worden.[1]

Voor de joden ligt het anders. De meeste Nederlandse joden, inclusief ikzelf, kopen hun vlees gewoon bij de slager of de supermarkt. Maar er zijn zo’n duizend vrome joden die alleen kosjer vlees eten, van ritueel geslachte dieren. Daarbij geldt al eeuwen dat het beest onverdoofd geslacht moet worden, met één haal van een scherp mes. Per jaar worden er in Nederland op deze manier 1500 koeien geslacht.[2] Op een totaal van 2 miljoen is dat niet veel.[3]

De vraag is wel of het beest meer lijdt bij kosjer slachten. Daar zijn de experts het niet over eens.[4] Die twee miljoen gewone koeien worden verdoofd door ze een metalen pen in hun kop te schieten, en dat gaat nogal eens mis.[5] Anderzijds worden voor de kosjere slacht koeien in de Verenigde Staten wel eens bij één poot opgehesen, en dat is ook niet bepaald prettig. Kosjer slachten kan een stuk beter. Het beest moet netjes worden vastgezet, rechtop op zijn poten.[6]

Kosjer vlees is niet mijn ding, maar voor die duizend vrome joden betekent het heel veel. Dat de Tweede Kamer dit wil verbieden vind ik zorgelijk. Voor de vrijheid van godsdienst hebben we ooit onze tachtigjarige oorlog gevoerd. De essentie van vrijheid en democratie is dat iedereen zijn ding mag doen zolang hij daar andere mensen niet mee schaadt. Moet dat worden opgeofferd voor het onzekere leed van 1500 koeien? Of is het dierenleed voor links alleen een uitvlucht om PVV stemmers mee terug te winnen? Ik hoop dat de democratische partijen tijdig inzien waar ze mee bezig zijn. Er zijn betere oplossingen voor de rituele slacht dan een verbod.[1] Haluk Anil et al. Religious rules and requirements – Halal slaughter. European Union Dialrel Project “Encouraging Dialogue on issues of Religious Slaughter”, 2010.  Andere resultaten van dit project zijn hier terug te vinden. 
 
[2] Volgens het TV programma ‘EO Uitgesproken’ werden er in 2010 bijna 200.000 dieren onverdoofd geslacht, waarvan 130.000 lammeren, 15.848 runderen en de rest schapen en geiten. EO beroept zich voor deze cijfers op de Voedsel en Waren Autoriteit. 

Volgens het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap bedraagt de Joods-religieuze slacht 1.000 - 2.000 dieren per jaar. (Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap. Factsheet Joods religieus slachten, maart 2011. Ik vermoed dat dit grotendeels koeien zijn, want lam, kalf, geit en schaap worden in orthodox-Joodse kring niet veel gegeten. Deze 1000-2000 dieren zou betekenen dat van de 15.848 ritueel geslachte runderen 10% kosjer en 90% halal geslacht is. Van die 10% wordt vermoedelijk een deel ge-exporteerd.

Die 1000-2000 kosjer geslachte runderen per jaar is 0.05 tot 0.1% van de 2 miljoen koeien die in 2010 in Nederland werden geslacht (CBS Statline, zie voetnoot 3). Dat komt goed overeen met de nieuwe gegevens van het Dialrel project van de EU. Daarin werd geschat dat 0.01% tot 0.1% van de geslachte dieren in Spanje en Australië kosjere slacht betrof. (Antonio Velarde et al. Assessment of the incidence and scale of current religious slaughter practices. European Union Dialrel Project, 2010.

De VWA zelf meldde eind 2010: “Bij het jaarlijkse Islamitische Offerfeest zijn de regels die gelden bij het slachten en vervoeren van dieren over het algemeen goed nageleefd. Dit blijkt uit de bevindingen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA). Er zijn dit jaar ongeveer 95.000 schapen en ruim 4.000 runderen onbedwelmd geslacht in slachthuizen.” Dat klopt qua grootte-orde met de EO cijfers. ( Resultaten controles Offerfeest 2010. VWA nieuws | 19 november 2010

[3] CBS Statline. Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort 

[4] Grandin T, Regenstein JM. Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientists. Meat Focus International - March 1994 pages 115-123 Published by : CAB International

[5] Zie bijv. Michael Pollan. The Omnivore’s Dilemma. Ch 17-7, The Clean Kill.Penguin Press 2006.

[6] K. von Holleben et al. Report on good and adverse practices - Animal welfare concerns in relation to slaughter practices rom the viewpoint of veterinary sciences. European Union Dialrel Project, 2010.