alt
play / pauze / stop
{play}images/stories/mp3/20010-04-26-BNR-Vitamine-B12-voor-de-zekerheid.mp3{/play}
 
Ik zit een beetje in mijn maag met de vraag of oudere mensen vitamine B12 tabletten moeten slikken. Ik ben zelf geneigd om te zeggen van wel, maar de officiele adviezen zeggen van niet.[1] Hoe zit deze kluwen in elkaar?
 
Vitamine B12 zit alleen in dierlijk voedsel. Vleeseters en melkdrinkers krijgen genoeg binnen, maar één op de zeven ouderen neemt die vitamine B12 niet goed meer op uit het eten.[2] [3] Dat kan komen door een maagaandoening of door geneesmiddelen zoals zuurremmers[4] of metformine.[5] Natuurlijk vitamine B12 zit vast aan de eiwitten in vlees of melk. Mensen met maagproblemen hebben een tekort aan maagzuur en daardoor kunnen ze de B12 niet meer goed losmaken uit vlees en melk en het opnemen in hun lichaam. B12 uit vitaminetabletten is al los en heeft dat probleem niet. Natuurlijke vitamines zijn dus niet altijd het beste.
 
Een licht tekort aan B12 merk je niet gauw. In onze lever zit een forse voorraad en de gevolgen van een tekort sluipen er langzaam in. Verder zijn de symptomen vaag. Sommige mensen merken er niks van, anderen krijgen gevoelsverlies in de voetzolen of evenwichtsproblemen of vergeetachtigheid. Dat komt alle drie door aantasting van zenuwen en hersenen, want dat gebeurt bij vitamine B12-tekort. Weer andere mensen krijgen er bloedarmoede van.
 
Voor een dokter is het een hele puzzel hier uit te komen. Veel ouderen hebben wel eens problemen met het geheugen of met het evenwicht. De dokter kan bloedonderzoek doen om te kijken of het aan een vitaminetekort ligt, maar dat zegt niet alles want het gehalte B12 in het bloed kan nog normaal zijn terwijl het in de rest van het lichaam al te laag is.[6] Er zijn wel nieuwere soorten onderzoek naar B12-tekort, maar lang niet elk ziekenhuis heeft die in huis.
 
Wat moet iemand van boven de 60 nou doen? Ik zou zeggen: neem regelmatig een vitamine B12-tablet. Baat het niet dan schaadt het ook niet.

 

[1] Gezondheidsraad. Voedingsnormen vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. Den Haag, 2003.

Gezondheidsraad. Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen.  Den Haag, 2009

[2] Refsum H. Are we ready for mandatory fortification with vitamin B12? Am J Clin Nutr 2008

[3] Shils ME et al, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006, p. 490, Subclinical cobalamine deficiency; p 1449-1450, Laboratory data.

[4] Andrès E. Vitamin B12 (cobalamin) deficiency in elderly patients. CMAJ. 2004

[5] Ting RZ et al. Risk factors of vitamin B12 deficiency in patients receiving metformin. Arch Intern Med. 2006

Vrijsen BE et al. De diagnostiek van vitamine B12-deficiëntie herzien. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006

[6] Baik HW, Russell RM. Vitamin B12 deficiency in the elderly. Annu Rev Nutr 1999

W.J.Wiersinga et al. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien. Ned Tijdschr Geneeskde 2005. (Zij geven ook aan dat de meer specifieke meting van methylmalonzuur maar in een paar ziekenhuizen mogelijk is.)